Ramen

Het is mogelijk om bestaande kozijnen te voorzien van draaival ramen.

Zijn de bestaande kozijnen voorzien van naar buiten draaiende ramen, naar binnen draaiende ramen of vaste beglazing, voor bijna elke situatie is een oplossing mogelijk. Hiervoor worden sponninglatten in het bestaande kozijn gemonteerd om zodanig de juiste sponningen te verkrijgen welke nodig zijn om het draaival raam te monteren. Op de onderdorpel van het kozijn wordt een aluminium waterkering gemonteerd al dan niet met een vullat.

Ook is het mogelijk om zogenaamde verhuisramen te monteren, dit zijn dubbel naar binnen draaiende ramen, waarvan 1 een draairaam is en het andere een draaival raam.